ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το VGtx είναι ένα παθητικός πομπός, ο οποίος δεν έχει χειριστήριο αναπαραγωγής/παύσης ή έντασης ήχου. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή της μουσικής αναπαράγει μουσική. Το επίπεδο της έντασης πρέπει να προσαρμοστεί μέσω του ηχείου ή των ακουστικών Bluetooth, που είναι συνδεδεμένα στο VGtx ή σε κάποιες περιπτώσεις μέσω της μουσικής πηγής. 

  • Αν η συσκευή πηγής είναι συνδεδεμένη στην οπτική Ψηφιακή Είσοδο VGtx, μπορεί να μεταδώσει στερεοφωνικό ήχο μέσω Bluetooth. Δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει οποιοδήποτε κρυπτογραφημένο, πολυκάναλο ήχο όπως το Dolby ή το DTS. Ίσως πρέπει να αλλάξετε μια ρύθμιση στο μενού της συσκευής μετάδοσης για να παρέχει Στερεοφωνικό, PCM ή LPCM ήχο στην οπτική έξοδο. 

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Ρύθμισης Εισόδου είναι στο VGtx έχει οριστεί στην κατάλληλη θέση για να ταιριάζει με την πηγή εισόδου της σύνδεσης. 

Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε τη μνήμη Bluetooth τόσο της συσκευής όσο και του VGtx.  

Για να επαναφέρετε τη μνήμη σύνδεσης Bluetooth του VGtx: 

  1. Ανοίξτε το VGtx 
  2. Πίεστε και κρατήστε το πλήκτρο για δέκα δευτερόλεπτα. Το LED Bluetooth θα αναβοσβήσει εναλλασσόμενα σε κόκκινο και μπλε αρκετές φορές για να δείξει ότι η μνήμη έχει καθαρίσει. Το VGtx είναι έτοιμο να συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να επαναφέρετε τη σύνδεση Bluetooth στο ηχείο ή τα ακουστικά και μετά ενεργοποιήστε τη σύνδεση. 

Σημείωση: Το ηχείο ή τα ακουστικά πρέπει να υποστηρίζουν το Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) για να χρησιμοποιηθούν με το VGtx. Ακουστικά ή άλλες συσκευές επικοινωνίας που υποστηρίζουν μόνο Hands Free Profile (HFP) ή Hand Set Profile (HSP) δε θα μπορούν να συνδεθούν με το VGtx.