ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το VGtx έχει τέσσερις δείκτες LED. Κάθε LED παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του VGtx. 

Δείκτης Bluetooth LED:

 • Αναβοσβήνει αργά σε μπλε χρώμα – το VGtx δεν έχει συνδεθεί σε οποιαδήποτε συσκευή. Αν είχε συνδεθεί προηγουμένως η συσκευή δεν έχει βρεθεί ακόμη. 
 • Αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε χρώμα – το VGtx έχει βρει προηγούμενη συνδεδεμένη συσκευή και πραγματοποιεί σύνδεση. 
 • Σταθερό μπλε (δεν αναβοσβήνει) – το VGtx είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή Bluetooth. 
 • Εναλλακτικά, αν αναβοσβήνει σε μπλε και κόκκινο – το VGtx είναι σε κατάσταση σύνδεσης με άλλη συσκευή Bluetooth. 
 • Πολλαπλές εναλλαγές μπλε και κόκκινου – το VGtx επανέφερε τη μνήμη σύνδεσης. 

Δείκτης LED PWR/LL:

 • Σταθερό πράσινο – το ρεύμα του VGtx είναι αναμμένο και δεν χρησιμοποιείται aptX Χαμηλής Καθυστέρησης. 
 • Σταθερό κίτρινο και πράσινο - το ρεύμα του VGtx είναι αναμμένο και χρησιμοποιείται aptX Χαμηλής Καθυστέρησης. 

Αναλογικός Δείκτης LED:

 • Σταθερό πορτοκαλί – ο διακόπτης της Ρύθμισης Εισόδου έχει οριστεί σε Αναλογική θέση και η Αναλογική Είσοδος είναι ενεργή. 
 • Κλειστός - ο διακόπτης της Ρύθμισης Εισόδου έχει οριστεί σε Ψηφιακή θέση και η Αναλογική Είσοδος δεν είναι ενεργή. 

Ψηφιακός Δείκτης LED:

 • Σταθερό κόκκινο – Ο διακόπτης Ρύθμισης Εισόδου έχει οριστεί σε Ψηφιακή θέση και μόνο η Ψηφιακή Είσοδος είναι ενεργή. 
 • Κλειστός - ο διακόπτης της Ρύθμισης Εισόδου έχει οριστεί σε Αναλογική θέση και η Ψηφιακή Είσοδος δεν είναι ενεργή.