ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Ο πομπός VGtx από μόνος του δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου της έντασης του ήχου (δεν υποστηρίζει τον έλεγχο έντασης AVRCP). Απλώς μεταδίδει τον ήχο σε όποιο επίπεδο παρουσιάζεται από τη συσκευή πηγής του ήχου. Η ένταση συνήθως πρέπει να ελέγχεται τοπικά στο ηχείο ή τα ακουστικά, παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις η συσκευή πηγής ήχου μπορεί να παρέχει χειριστήριο έντασης.