ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Για να επαναφέρετε τη μνήμη σύνδεσης Bluetooth: 

  1. Ανοίξτε το VGtx 
  2. Πίεστε και κρατήστε το πλήκτρο για δέκα δευτερόλεπτα. Το LED Bluetooth θα αναβοσβήσει εναλλασσόμενα σε κόκκινο και μπλε αρκετές φορές για να δείξει ότι η μνήμη έχει καθαρίσει.