ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Εάν το VG3 αποτύχει να συνδεθεί, επαναφέρετε τη σύνδεση Bluetooth: 

  1. Στις ρυθμίσεις Bluetooth του κινητού σας, διαγράψτε (ξεχάστε) οποιαδήποτε προηγούμενη σύνδεση με το “VG3 by Soundcast xxxxxx”. 
  2. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για δέκα δευτερόλεπτα το κουμπί Bluetooth (τρίτος ήχος). Ο δείκτης Bluetooth θα αναβοσβήσει γρήγορα τρεις φορές. 
  3. Επανεκκινήστε το VG3 και προσπαθήστε να συνδέσετε το ηχείο ξανά.