ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Οι συνδέσεις Bluetooth μπορούν να διαταραχθούν από τοίχους, άλλες ασύρματες μονάδες και αντικείμενα ανάμεσα στην κινητή συσκευή και το VG3. Οι διακοπές στο σήμα μπορεί να οφείλονται, επίσης, στο ότι οι μονάδες είναι σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους ή πολύ κοντά σε άλλες πηγές ασύρματων παρεμβαλλόμενων σημάτων, όπως το WiFi και οι φούρνοι μικροκυμάτων. 

Αν φορτώνετε τον ήχο μέσω του διαδικτύου, το πρόβλημα μπορεί να βρίσκεται στη σύνδεση WiFi της συσκευής από την οποία γίνεται η φόρτωση. 

Προσπαθήστε να φέρετε το VG3 σε μικρότερη απόσταση από την κινητή σας συσκευή και πιο μακριά από συσκευές συνδεδεμένες στο WiFi. Αν ο ήχος δεν γίνει πιο καθαρός, επανεκκινήστε το VG3. 

Αν το πρόβλημα επιμείνει, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Bluetooth μεταξύ της συσκευής σας και του VG3 και ακολουθήστε τις οδηγίες για επανασύνδεση.