ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν και, δυστυχώς, οι μπαταρίες δεν κρατάνε για πάντα. Παρόλα αυτά, η μπαταρία του VG3 μπορεί να αντικατασταθεί. Ζητήστε από τον πάροχό σας για μια μπαταρία αντικατάστασης. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 4 των Οδηγιών Χρήσης για να εγκαταστήσετε σωστά τη νέα μπαταρία.