ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το VG3 μεταφέρεται με ελάχιστη φόρτιση. Για τον πρώτο κύκλο φόρτισης, φορτίστε για τέσσερις έως πέντε ώρες. Οι LED δείκτες ενέργειας και χαμηλής μπαταρίας ΔΕΝ θα είναι ακριβείς μέχρι να ολοκληρωθούν δυο πλήρεις κύκλοι φόρτισης/αποφόρτισης.