ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το VG3 ίσως να μην λειτουργεί σωστά όταν χρειάζεται φόρτιση, ακόμη και όταν είναι συνδεδεμένο στον φορτιστή. Αν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί, ο ήχος του VG3 ίσως ακούγεται διαταραγμένος ή ίσως και να κλείσει εντελώς το ηχείο μέχρι η μπαταρία να φορτίσει αρκετά, ώστε να μπορεί να παράσχει ομαλή λειτουργία του ηχείου. Απενεργοποιήστε το VG3 και επιτρέψτε του να φορτίσει για τουλάχιστον δέκα με δεκαπέντε λεπτά προτού το χρησιμοποιήσετε.   

Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το VG3 χωρίς την μπαταρία. Ενώ μπορεί να λειτουργήσει με τον φορτιστή συνδεδεμένο, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς μπαταρία.