ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Για να συνδέσετε το Bluetooth του κινητού σας στο VG3: 

  1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας (εάν έχετε ξανασυνδέσει αυτή τη συσκευή με το VG3, ίσως η σύνδεση γίνει αυτόματα). 
  2. Πιέστε το κουμπί Bluetooth και κρατήστε το πιεσμένο για δυο δευτερόλεπτα (θα ακούσετε έναν χτύπο). Ο δείκτης Bluetooth θα αναβοσβήνει αργά. 
  3. Στις ρυθμίσεις Bluetooth του κινητού σας επιλέξτε το “VG3 by Soundcast xxxxxx”. 

Η δημιουργία σύνδεσης μπορεί να πάρει έως και δέκα δευτερόλεπτα. Αφού συνδεθούν, το LED θα ανάβει σε μπλε χρώμα. 

  • Η αναπαραγωγή ίσως παύσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Πιέζοντας Έναρξη στο VG3 ή στο κινητό σας, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί. 
  • Η χρήση του “Aux In” θα απενεργοποιήσει τη δυνατότητα Bluetooth και TWS. 

Εάν η σύνδεση μέσω Bluetooth αποτύχει, επαναφέρετε τη σύνδεση Bluetooth: 

  1. Στις ρυθμίσεις Bluetooth του κινητού σας, διαγράψτε (ξεχάστε) οποιαδήποτε προηγούμενη σύνδεση με το “VG3 by Soundcast xxxxxx”. 
  2. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για δέκα δευτερόλεπτα το κουμπί Bluetooth (τρίτος ήχος). Ο δείκτης Bluetooth θα αναβοσβήσει γρήγορα τρεις φορές. 
  3. Επανεκκινήστε το VG3 και προσπαθήστε να συνδέσετε το ηχείο ξανά.