ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το VG3 μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν αναπαράγει ήχο σε ψηλότερη ένταση, αν η μπαταρία του χρειάζεται επαναφόρτιση. Η αναπαραγωγή σε ψηλότερη ένταση ήχου, αδειάζει πιο γρήγορα την μπαταρία και ίσως δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τον δείκτη χαμηλής μπαταρίας να λειτουργήσει. 

Συνδέστε τον φορτιστή, και αν επιθυμείτε, συνεχίστε την αναπαραγωγή του ήχου σε χαμηλότερη ένταση μέχρι η μπαταρία να φορτίσει επαρκώς και να επιτρέπει την αναπαραγωγή σε ψηλότερη ένταση. Αν η μπαταρία είναι εξαντλημένη, ίσως το VG3 να απενεργοποιηθεί ακόμη και σε χαμηλή ένταση, οπότε ίσως είναι αναγκαίο να το αφήσετε να φορτίσει για δέκα ή δεκαπέντε λεπτά πριν το ανοίξετε ξανά.