ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το κόκκινο LED που αναβοσβήνει είναι ένδειξη ότι η μπαταρία χρειάζεται επαναφόρτιση.