ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Αν το LED αναβοσβήνει γρήγορα, είναι ένδειξη ότι ο φορτιστής δεν μπορεί να φορτίσει την μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά (βλέπε Οδηγίες Χρήσης). Η μπαταρία μπορεί να είναι είτε πολύ ζεστή, είτε πολύ κρύα για να φορτίσει. Μετακινήστε το VG3 σε ένα σημείο όπου θερμοκρασία είναι ελεγχόμενη και επιτρέψτε της να κρυώσει ή να ζεσταθεί. Αντικαταστήστε την μπαταρία.