ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Όταν συνδέσετε το ηχείο VG3 σε Bluetooth, το τηλέφωνο εμφανίζει μια ειδοποίηση παρόμοια με: 

  • Χαμηλή μπαταρία.Απομένει λιγότερο από 10% μπαταρία για τη συσκευή Bluetooth VG3 by Soundcast xxxxxx. 

Ορισμένα ηχεία VG3 ίσως δώσουν λανθασμένο μήνυμα στο κινητό ότι το επίπεδο μπαταρίας του ηχείου είναι χαμηλό, ακόμη και όταν η μπαταρία του ηχείου είναι επαρκώς φορτισμένη. Μπορείτε να αγνοήσετε αυτή την ειδοποίηση αν γνωρίζετε ότι το επίπεδο της μπαταρίας σας δεν είναι χαμηλό. 

Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας σας, αγγίξτε το κουμπί έναρξης VG3 για ένα δευτερόλεπτο για να εμφανιστεί το παρόν επίπεδο της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία πρέπει να φορτίσει, το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει.