ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

  1. Αν λάβετε κλήση στο τηλέφωνό σας όσο είναι συνδεδεμένο με το VG3, πιέστε το πλήκτρο Αναπαραγωγή/Παύση για να δεχτείτε την κλήση. Το VG3 θα λειτουργήσει ως μεγάφωνο. 
  2. Όταν ολοκληρωθεί η κλήση, πιέστε το πλήκτρο Αναπαραγωγή/Παύση για να τερματίσετε την κλήση. Το VG3 θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη πηγή ήχου σας. 

Κατά τη διάρκεια της κλήσης μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου με τα πλήκτρα ήχου + και -. 

  • Αν το παιδικό κλείδωμα ή το αυτόματο κλείδωμα είναι ενεργοποιημένα όταν δέχεστε κλήση, τα πληκτρολόγιο θα ξεκλειδώσει αυτόματα για τη διάρκεια της κλήσης και θα ξανακλειδώσει αφού τερματιστεί η κλήση.