ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το κανάλι USB στο VG3 χρησιμοποιείται μόνο για να φορτίσετε το VG3. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την φόρτιση άλλης συσκευής. Δεν είναι σχεδιασμένο ως θύρα ακρόασης.