ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Υπάρχουν δυο διαφορετικές λειτουργίες του Πλήκτρου Έναρξης. 

Αγγίζοντάς το για ένα δευτερόλεπτο ενώ είναι ήδη ενεργό, εμφανίζεται ο ‘Δείκτης Καυσίμων’ και τα LED δείχνουν τη στάθμη της μπαταρίας. 

Κρατώντας το πλήκτρο έναρξης για δυο δευτερόλεπτα (δεύτερος ήχος), το VG3 θα ανάψει ή θα κλείσει. 

Αν το πλήκτρο Έναρξης δεν ανταποκρίνεται, σκουπίστε τυχόν υπερβολική σκόνη ή υγρασία και προσπαθήστε ξανά. 

Το πληκτρολόγιο αφής είναι σχεδιασμένο να αντιδρά στο άγγιγμα, αλλά πολλαπλά γρήγορα αγγίγματα θα το κάνουν να μην αποκρίνεται προσωρινά. Αφήστε το VG3 να ξεκουραστεί για πέντε δευτερόλεπτα, επιτρέποντας στο πληκτρολόγιο να επανέλθει.