ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση TWS ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και των δυο VG3 σε ρύθμιση TWS, συστήνεται να επαναφέρετε πρώτα και τα δύο VG3: 

  1. Πιέστε τo πλήκτρο TWS και κρατήστε τo πιεσμένο για δέκα δευτερόλεπτα (δεύτερος ή τρίτος ήχος εάν το TWS είναι ενεργό). 
  2. Ακουμπήστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Bluetooth για δέκα δευτερόλεπτα (τρίτος ήχος)
  3. Κλείστε και τις δυο συσκευές VG3 για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαναφοράς και ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες σύνδεσης. 
Σε ρύθμιση TWS το ένα VG3 θα εξυπηρετεί ως το κύριο ηχείο [Α] (που σημαίνει ότι θα συνδέεται απευθείας με τη συσκευή Bluetooth που εξυπηρετεί ως η πηγή του ήχου). Το δεύτερο [Β] ηχείο θα λάβει το σήμα ήχου από το κύριο [Α] ηχείο, και θα παίζει το δεξί κανάλι του σήματος στέρεο. 

Για να συνδέσετε τα VG3 με TWS:

  1. Έχοντας και τα δυο VG3 αναμμένα, αλλά χωρίς να είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή ήχου Bluetooth όπως επεξηγήθηκε πιο πάνω, ακουμπήστε και κρατήστε το πλήκτρο TWS σε κάθε VG3 [Α&Β] για δυο δευτερόλεπτα (πρώτος ήχος). Το μπλε TWS LED σε κάθε VG3 θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά. 
  2. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση TWS. Αφού συνδεθούν, ο δείκτης LED TWS και στις δυο μονάδες θα ανάψει μπλε/κόκκινο (μωβ). 
  3. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση TWS, ανάμεσα στα VG3 [Α&Β], συνδέστε το VG3 [Α] με την πηγή μουσικής Bluetooth ακουμπώντας το πλήκτρο Bluetooth για δυο δευτερόλεπτα (δεύτερος ήχος). Ο LED δείκτης Bluetooth θα αναβοσβήσει αργά. 
  4. Στο μενού ρυθμίσεων Bluetooth στην κινητή σας συσκευή, επιλέξτε ‘VG3 by Soundcast xxxxxx’ για να δημιουργηθεί σύνδεση. 

Η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να κρατήσει έως και 10 δευτερόλεπτα. Μόλις γίνει η σύνδεση, το μπλε LED Bluetooth θα παραμείνει σταθερά μπλε. 

Σε ρύθμιση TWS, τα πλήκτρα Τερματισμού Λειτουργίας, Επιπέδου Έντασης +/-, Αναπαραγωγής/ Παύσης και το TWS θα είναι συγχρονισμένα. Αυτές οι λειτουργίες ελέγχονται από οποιαδήποτε μονάδα. Η σίγαση ελέγχεται τοπικά στο κάθε VG3. 

Η αναπαραγωγή ίσως σταματήσει κατά τη διαδικασία σύνδεσης. Πιέζοντας Αναπαραγωγή/Παύση στο VG3 ή Αναπαραγωγή στο κινητό σας, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί. 

Όταν χρησιμοποιείται το TWS, θα υπάρχει καθυστέρηση. Αυτό προκαλεί καθυστέρηση στον ήχο όταν παρακολουθείτε ένα βίντεο.

 Όταν τα ηχεία [Α] & [Β] είναι συνδεδεμένα μέσω TWS, μπορείτε να αλλάξετε την ρύθμιση TWS ακουμπώντας το πλήκτρο TWS σε οποιοδήποτε VG3. Με την αρχική σύνδεση TWS και τα δυο ηχεία θα είναι σε ρύθμιση στέρεο. Κάθε άγγιγμα του πλήκτρου TWS θα οδηγεί στην επόμενη ρύθμιση TWS: Αριστερό/Δεξί, Δεξί/Αριστερό και Τερματισμός TWS. Από την ρύθμιση τερματισμού του TWS, μπορείτε να επαναφέρετε τη σύνδεση TWS ακουμπώντας το πλήκτρο TWS και τα VG3 θα επανασυνδεθούν αυτόματα. 

Οι ρυθμίσεις TWS σημειώνονται από τα χρώματα στο LED TWS:

  • Μπλε/κόκκινο (μωβ) σε κάθε ηχείο σημαίνει ότι βρίσκονται και τα δυο σε ρύθμιση στέρεο. 
  • Το κόκκινο παίζει το αριστερό κανάλι στο VG3, το άλλο VG3 παίζει το δεξί κανάλι. 
  • Το μπλε παίζει το δεξί κανάλι στο VG3, το άλλο VG3 παίζει το αριστερό κανάλι. 

Συμβουλή: Για να μετακινήστε μεταξύ Αριστερής/Δεξιάς και Δεξιάς/Αριστερής ρύθμισης, ακουμπήστε το πλήκτρο TWS στο ηχείο με το κόκκινο LED TWS.