ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το VG3 έχει το χαρακτηριστικό ‘Δείκτης ενέργειας’. Ακουμπώντας για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο έναρξης, οι LED δείκτες θα φωτιστούν για να δείξουν το επίπεδο της μπαταρίας στη μορφή ενός κυκλικού γραφήματος. ΚΟΚΚΙΝΟ=Χαμηλή, ΚΙΤΡΙΝΟ=Ικανοποιητική, ΠΡΑΣΙΝΟ=Γεμάτη. Το γράφημα θα κινείται αντίστροφα στους δείκτες του ρολογιού καθώς η μπαταρία αποφορτίζεται. Το LED έναρξης θα αναβοσβήσει κόκκινο όταν η μπαταρία πρέπει να επαναφορτίσει. 

Ο δείκτης ενέργειας και ο δείκτης LED χαμηλής μπαταρίας λειτουργούν μόνο όταν το VG3 είναι αναμμένο και ΔΕΝ θα είναι ακριβής μέχρι τουλάχιστον δυο πλήρεις κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης να έχουν ολοκληρωθεί.