ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Για να επαναφέρετε την μνήμη σύνδεσης TWS: 

  1. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TWS για δέκα δευτερόλεπτα (δεύτερος ήχος, ή τρίτος ήχος αν το TWS είναι ενεργό). 
  2. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Bluetooth για δέκα δευτερόλεπτα (τρίτος ήχος). 
  3. Κλείστε και τα δυο VG3 για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαναφοράς και ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης.