ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Ο ήχος του VG3 μπορεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ήχου + και – στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου. Η ένταση του ήχου εμφανίζεται και στο κυκλικό γράφημα με μπλε LED δείκτες. Ένα στιγμιαίο άγγιγμα θα αυξήσει ή θα μειώσει τον ήχο κατά μια μονάδα. Ο ήχος θα αυξηθεί ή θα μειωθεί απότομα εάν το κουμπί κρατηθεί πιεσμένο. Το VG3 θα σας ειδοποιήσει με ένα ήχο εάν έχετε φτάσει στη μέγιστη ή ελάχιστη ένταση. 

Οι κινητές συσκευές που υποστηρίζουν τις λειτουργίες απόμακρης ρύθμισης ήχου του πρωτοκόλλου AVRCP θα προσαρμόσουν τον ήχο του VG1 με τον ρυθμιστή ήχου της κινητής συσκευής. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κινητές συσκευές απόμακρη ρύθμιση ήχου, οπότε η ένταση του ήχου της κινητής συσκευής και του VG1 μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα. 

Όταν χρησιμοποιείτε TWS, η ένταση ήχου των δυο VG1 [Α&Β] θα είναι ίδια. Πιέζοντας ένα πλήκτρο έντασης ήχου στο ένα VG1, θα αλλάξει την ένταση ήχου και στο άλλο.