ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το VG3 είναι εξοπλισμένο με Bluetooth 4.2. Είναι συμβατό με συσκευές που υποστηρίζουν εκδοχές 3 και πάνω.

Ως μονό ηχείο, το VG3 μπορεί να συνδεθεί σε συσκευές χαμηλής καθυστέρησης (aptX-LL), όπως συστήματα ήχου και εικόνας. 

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το TWS, θα υπάρχει καθυστέρηση και ο ήχος δε θα συγχρονίζεται με την εικόνα.