ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά συνδεδεμένη και φορτισμένη (βλέπε Οδηγίες Χρήσης, σελίδα 4). Σκουπίστε τυχόν υπερβολική σκόνη ή υγρασία. Το πληκτρολόγιο αφής είναι σχεδιασμένο να αντιδρά στο άγγιγμα, αλλά πολλαπλά γρήγορα αγγίγματα θα το κάνουν να μην αποκρίνεται προσωρινά. Αφού περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα και ακουμπήσετε το πλήκτρο έναρξης ξανά για δυο δευτερόλεπτα, το πληκτρολόγιο θα ανταποκριθεί.