ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το σταθερό κόκκινο LED είναι ένδειξη ότι η μπαταρία του VG3 φορτίζει. Οι λειτουργίες του VG3 δεν επηρεάζονται. Το φωτάκι θα σβήσει όταν η μπαταρία έχει φορτίσει 100%.