ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Όταν τα ηχεία [Α] και [Β] είναι συνδεδεμένα μέσω TWS, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση TWS ακουμπώντας το πλήκτρο TWS σε οποιοδήποτε VG3. 

Με την αρχική σύνδεση TWS και τα δυο ηχεία θα είναι σε ρύθμιση στέρεο. Κάθε άγγιγμα του πλήκτρου TWS θα οδηγεί στην επόμενη ρύθμιση TWS: Αριστερό/Δεξί, Δεξί/Αριστερό και Τερματισμός TWS. Από την ρύθμιση τερματισμού του TWS, μπορείτε να επαναφέρετε τη σύνδεση TWS ακουμπώντας το πλήκτρο TWS και τα VG3 θα επανασυνδεθούν αυτόματα. 

Οι ρυθμίσεις TWS σημειώνονται από τα χρώματα στο LED TWS:

  • Μπλε/κόκκινο (μωβ) σε κάθε ηχείο σημαίνει ότι βρίσκονται και τα δυο σε ρύθμιση στέρεο. 
  • Το κόκκινο παίζει το αριστερό κανάλι στο VG3, το άλλο VG3 παίζει το δεξί κανάλι. 
  • Το μπλε παίζει το δεξί κανάλι στο VG3, το άλλο VG3 παίζει το αριστερό κανάλι. 

Συμβουλή: Για να μετακινήστε μεταξύ Αριστερής/Δεξιάς και Δεξιάς/Αριστερής ρύθμισης, ακουμπήστε το πλήκτρο TWS στο ηχείο με το κόκκινο LED TWS. 

Σε ρύθμιση τερματισμού λειτουργίας του TWS, το ηχείο [Β] θα είναι αποσυνδεδεμένο και η αναπαραγωγή θα βρίσκεται στο ηχείο [Α]. Επαναφέρετε το TWS, ακουμπώντας ξανά το πλήκτρο TWS και το ηχείο [Β] θα επανασυνδεθεί αυτόματα. 

  • Σε ρύθμιση TWS, τα πλήκτρα Τερματισμού Λειτουργίας, Επιπέδου Έντασης +/-, Αναπαραγωγής/ Παύσης και το TWS θα είναι συγχρονισμένα. Αυτές οι λειτουργίες ελέγχονται από οποιαδήποτε μονάδα. Η σίγαση ελέγχεται τοπικά στο κάθε VG3. 
  • Όταν χρησιμοποιείται το TWS, θα υπάρχει καθυστέρηση. Αυτό προκαλεί καθυστέρηση στον ήχο όταν παρακολουθείτε ένα βίντεο.