ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το VG3 σας δίνεται με ένα κουτί μπαταρίας που πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης (σελίδα 4). Όσο το VG3 είναι αναμμένο, ακουμπώντας ελάχιστα το πλήκτρο Έναρξης, ο Δείκτης ενέργειας, δείχνει πόσο πλήρως φορτισμένη είναι η μπαταρία. Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό, το LED έναρξης θα αναβοσβήσει κόκκινο. Προτείνουμε να φορτίσετε την μπαταρία στο 100% πριν οποιαδήποτε παρατεταμένη χρήση ή αποθήκευση. Το VG3 πρέπει να αποθηκεύετε σε χώρους όπου δε θα εκτίθεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το VG3 είναι εξοπλισμένο με το σύστημα ‘έξυπνης μπαταρίας’ για να αποτρέπει την υπερφόρτωση που μπορεί να βλάψει τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων – λιθίου.