ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το VG3 έχει δυο διαφορετικούς μηχανισμούς κλειδώματος για να αποφευχθεί η άσκοπη ή τυχαία λειτουργία του. Και οι δυο είναι απενεργοποιημένοι ως προεπιλογή. Εάν ενεργοποιηθούν, όλες οι κανονικές λειτουργίες του πληκτρολογίου θα αγνοούνται, εκτός από την Ενεργοποίηση και την Απενεργοποίηση. 

  • Αν το παιδικό κλείδωμα ή το αυτόματο κλείδωμα είναι ενεργοποιημένα όταν δέχεστε κλήση, τα πληκτρολόγιο θα ξεκλειδώσει αυτόματα για τη διάρκεια της κλήσης και θα ξανακλειδώσει αφού τερματιστεί η κλήση. 

Παιδικό Κλείδωμα:

Για να ενεργοποιήσετε το Παιδικό Κλείδωμα, ακουμπήστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Σίγασης για πέντε δευτερόλεπτα και μετά αφήστε (δεύτερος ήχος). Το LED που βρίσκεται τέρμα πάνω (σε θέση 12 η ώρα) θα αναβοσβήνει αργά μπλε, δείχνοντας ότι το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο και το Παιδικό Κλείδωμα ενεργοποιημένο.

 Για να απενεργοποιήσετε το Παιδικό Κλείδωμα, ακουμπήστε και κρατήστε πιεσμένο το Κουμπί Σίγασης για πέντε δευτερόλεπτα πάλι (πρώτος ήχος) ή απενεργοποιήστε το VG3 (η επανενεγοποίηση του VG3, θα απενεργοποιήσει και το Παιδικό Κλείδωμα). 

Αυτόματο Κλείδωμα:

Για να ενεργοποιήσετε το Αυτόματο Κλείδωμα, ακουμπήστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Σίγασης για δέκα δευτερόλεπτα και αφήστε (τρίτος ήχος). Το γράφημα έντασης ήχου θα αναβοσβήσει δυο φορές. Το πληκτρολόγιο είναι ακόμη ξεκλείδωτο, αλλά θα κλειδώσει αυτόματα τρία λεπτά αφού έχετε ακουμπήσει το τελευταίο κουμπί. Όσο είναι κλειδωμένο, το τέρμα πάνω LED θα αναβοσβήνει πράσινο, δείχνοντας ότι το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. 

Για να απενεργοποιήσετε το Αυτόματο Κλείδωμα, ακουμπήστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Σίγασης για δέκα δευτερόλεπτα και αφήστε (πρώτος ήχος). Το γράφημα έντασης ήχου θα αναβοσβήσει μια φορά. Το πληκτρολόγιο έχει ξεκλειδωθεί. 

Το Αυτόματο Κλείδωμα παραμένει ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο όταν επανενεγοποιείτε το VG3. 

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε προσωρινά το πληκτρολόγιο ενώ το Αυτόματο Κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο, χρησιμοποιώντας το ‘Συρόμενο Ξεκλείδωμα’. Αυτό μπορεί να γίνει σέρνοντας το δάκτυλό σας ανάμεσα στο πλήκτρο ενεργοποίησης και οποιουδήποτε άλλου πλήκτρου λειτουργίας, αφήνοντας το δάχτυλό σας όσο είναι πάνω στο δεύτερο πλήκτρο. Το γράφημα έντασης ήχου θα αναβοσβήσει μια φορά, δείχνοντας ότι το πληκτρολόγιο ξεκλειδώθηκε. Το πληκτρολόγιο θα κλειδώσει και πάλι αυτόματα μετά από τρία λεπτά αδράνειας.