ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το πλήκτρο έναρξης στο VG3 εξυπηρετεί δυο κύριες λειτουργίες. Αγγίζοντάς το για ένα δευτερόλεπτο (πρώτος ήχος), εμφανίζεται ο ‘Δείκτης Καυσίμων’ για να ελέγχετε τη στάθμη της μπαταρίας σας. Κρατώντας το πλήκτρο έναρξης για δυο δευτερόλεπτα (δεύτερος ήχος), το VG3 θα ανάψει ή θα κλείσει. 

  • Ο ‘Δείκτης ενέργειας’ λειτουργεί μόνο όταν το VG3 είναι ενεργοποιημένο. 

Όταν δυο VG3 είναι συνδεδεμένα μέσω TWS, η απενεργοποίηση του ενός VG3, θα απενεργοποιήσει και τα δυο. 

Αν το VG3 δεν ανάψει ενώ το πλήκτρο Έναρξης είναι πιεσμένο για δυο δευτερόλεπτα, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά συνδεδεμένη και φορτισμένη (βλέπε Οδηγίες Χρήσης, σελ. 4). Σκουπίστε τυχόν υπερβολική σκόνη ή υγρασία. Το πληκτρολόγιο αφής είναι σχεδιασμένο να αντιδρά στο άγγιγμα, αλλά πολλαπλά γρήγορα αγγίγματα θα το κάνουν να μην αποκρίνεται προσωρινά. Αφού περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα και ακουμπήσετε το πλήκτρο έναρξης ξανά για δυο δευτερόλεπτα, το πληκτρολόγιο θα ανταποκριθεί.