ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Σε ρύθμιση TWS το ένα VG3 θα εξυπηρετεί ως το κύριο ηχείο [Α] (που σημαίνει ότι θα συνδέεται απευθείας με τη συσκευή Bluetooth που εξυπηρετεί ως η πηγή του ήχου). Το δεύτερο [Β] ηχείο θα λάβει το σήμα ήχου από το κύριο [Α] ηχείο. 

Όσο είναι συνδεδεμένα μέσω TWS με τα δύο ηχεία [Α&Β] σε χρήση: 

  • Συνδέοντας ένα καλώδιο Aux Input στο ηχείο [Α] θα απενεργοποιήσει το Bluetooth του ηχείου [Α], και η σύνδεση TWS θα είναι ανενεργή και στα δύο ηχεία. Αφού αφαιρεθεί το καλώδιο Aux Input από το ηχείο [Α], η σύνδεση TWS θα επανέλθει αυτόματα και στα δυο ηχεία. 
  • Συνδέοντας ένα καλώδιο Aux Input στο ηχείο [Β] θα απενεργοποιήσει το Bluetooth του ηχείου [Β], και η σύνδεση TWS θα είναι ανενεργή και στα δύο ηχεία. Το ηχείο [Α] θα συνεχίσει να αναπαράγει μέσω Bluetooth. Αφού αφαιρεθεί το καλώδιο Aux Input από το ηχείο [B], η σύνδεση TWS θα επανέλθει αυτόματα.
  •  Η αναπαραγωγή ίσως σταματήσει κατά τη διάρκεια επανασύνδεσης μέσω TWS. Ακουμπώντας Αναπαραγωγή/Παύση στο VG3 ή Αναπαραγωγή στο κινητό σας, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί.