ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις σας απαντήθηκαν σε ένα μέρος

Το VG3 παίζει ήχο μόνο μέσω σύνδεσης Bluetooth ή καλωδίου μέσω Aux In. 

Εάν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth, όπως ένα κινητό τηλέφωνο, και ο δείκτης LED είναι κλειστός ή αναβοσβήνει, το VG3 δεν είναι συνδεδεμένο στη συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη Σύνδεση Bluetooth (βλέπε Οδηγίες Χρήσης, σελ. 5). Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι δεν έχετε συνδέσει κάποιο καλώδιο στην υποδοχή Aux Input, καθώς κάτι τέτοιο απενεργοποιεί τη σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας. 

Εάν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το Aux Input, ακολουθήστε τις οδηγίες για την χρήση του Aux Input στις Οδηγίες Χρήσης, σελ. 5. 

  • Η Αναπαραγωγή μπορεί να σταμάτησε κατά τη διαδικασία σύνδεσης μέσω Bluetooth. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί, πιέζοντας Αναπαραγωγή/Παύση στο VG3 ή Αναπαραγωγή στην κινητή σας συσκευή.